Dodatno zdravstveno zavarovanje

V Sloveniji zdravstveno zavarovanje za koriščenje zdravstvenih storitev ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Obvezno zdravstveno zavarovanje moramo plačevati prav vsi, medtem ko nam dodatnega zavarovanja ni potrebno plačevati oziroma je to odločitev vsakega posameznika. Zakaj je potrebno plačevati dodatno zdravstveno zavarovanje? Zato, ker obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije koriščenja vseh zdravstvenih storitev oziroma krije le en del. V kolikor bi se znašli v položaju, ko bi potrebovali zdravstveno storitev, se lahko odločite, da razliko plačate sami ali pa se v ta namen prostovoljno zdravstveno zavarujete. Pravice iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja lahko tako koristite v več zdravstvenih primerih, in sicer v grobem pri:
– zdravljenju zob,
– specialističnem zdravljenju,
– bolnišničnem zdravljenju,
– terapevtskih ali rehabilitacijskih posegih,
– nosečnosti,
– presajanju organov ipd.

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem tako krijemo vse zdravstvene storitve, tudi namestitev v bolnišnici, prehrano, stroške prevoza z reševalnim vozilom, stroške zdravil idr. Priporočljivo je skleniti prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, saj niti ne vemo, kdaj nas lahko doleti morebitna nezgoda ali bolezen. Stroški zdravljenja pa so lahko izredno visoki, prav tako je daljša tudi čakalna doba. Zato nikar ne tvegajte. Doplačevanja zdravstvenih storitev pa so oproščeni otroci, dijaki in študentje do dopolnjenega 26. leta starosti. Le-ti so namreč dodatno zdravstveno zavarovani po enem od zaposlenih staršev, kateri vlogo za zdravstveno zavarovanje oddajo pri svojem delodajalcu. Prav tako dodatnega zdravstvenega zavarovanja ne potrebujejo:
invalidi, ki potrebujejo pomoč pri oskrbi in negi,
– invalidi s 70% okvaro telesa,
– osebe, starejše od 75 let,
– osebe, ki prejemajo socialno pomoč.
V kolikor dodatnega zdravstvenega zavarovanja ne sklene pravočasno, npr. po končanem šolanju oziroma po dopolnjenem 26. letu starosti, si na ta račun priskrbite 3 mesečno čakalno dobo. V tem času niste upravičeni do ugodnosti in pravic, ki jih nudi dodatno zdravstveno zavarovanje in si morate vse stroške povezane z vašim morebitnim zdravljenjem plačati sami.
Danes lahko dodatno zdravstveno zavarovanje sklenete pri katerikoli zavarovalnici, med najbolj priljubljenimi so Vzajemna, Adriatic Slovenica in Triglav. Mesečna premija za dodatno zdravstveno zavarovanje se giblje od 23,88 eur do 26,49 eur. Skratka cene med zavarovalnicami so primerljive in se razlikujejo le za kak evro ali dva. Zato nikar ne odlašajte in si dodatno zdravstveno zavarovanje sklenite že danes, saj bi vas v primeru koriščenja zdravstvenih storitev lahko drago stalo in zakaj bi bilo temu tako, če to pravzaprav niti ni potrebno?

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *